قرص کلونازپام-سبحان 1 میلی گرم

CLONAZEPAM-SOBHAN 1MG TAB

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی سبحان دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب