آمپول دمتیک 10 میلی گرم/میلی لیتر

DEMETIC 10MG/2ML AMP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب