قرص جويدني فاراموکس فارابي 250 میلی گرم

Faramox FARABI 250 mg ORAL TABLET, CHEWABLE

داروسازی فارابی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی فارابی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب