آمپول دمیترون 4 میلی گرم/2 میلی لیتر

DEMITRON 4MG/2ML AMP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب