کرم زایلا-پی 30 گرم

XYLA-P 30G CREAM

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
بیحس کننده های موضعی

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب