شربت رازواستامینوفن 120 میلی گرم/5 میلی لیتر

RAZOACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SYRUP

داروسازی رازک [ ایران ]

داروسازی رازک

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب