کپسول ایندومتاسین دی پی 25 میلی گرم

INDOMETHACIN DP 25MG CAP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب