قرص فنوباربیتال پارس دارو 15 میلی گرم

PHENOBARBITAL PARSDAROU 15MG TAB

داروسازی پارس دارو [ ایران ]
داروهای ضد صرع

داروسازی پارس دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب