قرص انتی هیستامین دکونژستان-اکسیر

ANTIHISTAMINE DECONGESTANT-EXIR TAB

داروسازی اکسیر [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی اکسیر

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب