کپسول آزیترومایسین لقمان 250 میلی گرم

AZITHROMYCIN LOGHMAN 250MG CAP

داروسازی لقمان [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی لقمان

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب