آمپول هیوتکس 20 میلی گرم/1میلی لیتر

HYOTEX 20MG/1ML AMP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
آنتی موسکارینیک ها

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب