قرص لوواسترول 20 میلی گرم

LOVASTROL 20MG TAB

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب