قرص روکشدار آ اس ا سامی ساز 80 میلی گرم

ASA SAMISAZ 80MG EC TAB

داروسازی سامی ساز [ ایران ]

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب