قرص لوزامد 50 میلی گرم

LOZAMOD 50MG TAB

داروسازی مداوا [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب