قرص گلی بنکلامید پورسینا 5 میلی گرم


GLIBENCLAMIDE PURSINA 5MG TAB

داروسازی پور سینا [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

داروسازی پور سینا

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب