قرص واژینال مترونیدازول پارس دارو 500 میلی گرم


METRONIDAZOLE PARSDAROU 500MG VAG TAB

داروسازی پارس دارو [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

داروسازی پارس دارو

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب