آمپول آتروپین سولفات دی پی 0.5 میلی گرم/میلی لیتر

ATROPINE SULFATE DP 0.5MG/1ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
آنتی موسکارینیک ها

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب