کرم واژینال کلیندامایسین فارما 2%

CLINDAMYCIN PHARMA 2% 40G VAG CREAM

داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی فارماشیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب