قرص ترامادول-فارما 100 میلی گرم

TRAMADOL-PHARMA 100MG TAB

داروسازی فارماشیمی [ ایران ]

داروسازی فارماشیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب