قرص لوراتادین فارماشیمی 10 میلی گرم

LORATADINE PHARMACHEMI 10MG TAB

داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

داروسازی فارماشیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب