قرص آسیکلوویر روزدارو 400 میلی گرم

ACICLOVIR RUZDAROU 400MG TAB

داروسازی روز دارو [ ایران ]
ضد ویروسها

داروسازی روز دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب