قرص آسیکلوویر روزدارو 400 میلی گرم


ACICLOVIR RUZDAROU 400MG TAB

داروسازی روز دارو [ ایران ]
ضد ویروسها

داروسازی روز دارو

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب