کپسول فلوکستین تهران دارو 10 میلی گرم

FLUOXETINE TEHRAN DAROU 10MG CAP

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی تهران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب