قرص آری-تک 150 میلی گرم

ARY-TAC 150

داروسازی آریا [ ایران ]
داروهای گوارشی

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب