قرص ام دی-آتورواستاتین 20 میلی گرم

MD-ATORVASTATIN 20MG TAB

داروسازی مهر دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی مهر دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب