قرص ترانکوئین 2 میلی گرم

TRANQUINE 2MG TAB

داروسازی عبیدی [ ایران ]

داروسازی عبیدی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب