قرص سیتالوپرام ایران دارو 40 میلی گرم

CITALOPRAM IRANDAROU 40MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

داروسازی ایران دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب