قرص اتامبوتول ایران دارو 400 میلی گرم

ETHAMBUTOL IRANDAROU 400MG TAB

داروسازی ایران دارو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی ایران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب