قرص مترونیدازول البرزدارو 250 میلی گرم


METRONIDAZOLE ALBORZDAROU 250MG TAB

داروسازی البرز دارو [ ایران ]
داروهای ضد پروتوزوآها

داروسازی البرز دارو

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب