آمپول آمیکاسین دی پی 100 میلی گرم/2 میلی لیتر

AMIKACIN DP 100MG/2ML AMP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب