ویال سفتیزوکسیم دانا 1 گرم

CEFTIZOXIME DANA 1G VIAL

داروسازی دانا [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی دانا

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب