ویال بنزا-پن 1200000 واحد

BENZA-PEN 1200000IU VIAL

داروسازی دانا [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی دانا

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب