شیاف ایندومتاسین داروپخش 50 میلی گرم

INDOMETHACIN DAROUPAKHSH 50MG SUPP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب