قرص کاپتوپریل دی پی 50 میلی گرم


CAPTOPRIL DP 50MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

دارو پخش - کارخانه

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب