قرص سیپراکتین 4 میلی گرم

CYPRACTIN 4MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب