قرص ترازودون داروپخش 50 میلی گرم

TRAZODONE DAROUPAKHSH 50MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد افسردگی

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب