قرص کلرفنیرامین داروپخش 4 میلی گرم

CHLORPHENIRAMINE DAROUPAKHSH 4MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
آنتی هیستامین ها

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب