شربت اکسپکتورانت کدئین دی پی 60 میلی لیتر

EXPECTORANT CODEINE DP 60ML SYRUP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب