قرص کاپتوپریل-داروپخش 25 میلی گرم


CAPTOPRIL-DAROUPAKHSH 25MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

دارو پخش - کارخانه

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب