قرص لوکسین 0.1 میلی گرم

LEVOXINE 0.1MG TAB

داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
داروهای تیروئید و ضد تیروئید

داروسازی ایران هورمون

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب