کرم واژینال تریپل سولفا-ناژو 78 گرم

TRIPLE SULFA-NAJO 78G VAG CREAM

داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی ایران ناژو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب