قرص شفا-اکاربوز 50 میلی گرم

SHAFA-ACARBOSE 50MG TAB

داروسازی شفا [ ایران ]
داروهای ضد دیابت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب