سوسپانسیون کلاویماکس 156 میلی گرم/5 میلی لیتر

CLAVIMAX 156 (125/31.25) POW SUSP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی تهران شیمی

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب