قرص کتوکونازول روزدارو 200 میلی گرم

KETOCONAZOLE RUZDAROU 200MG TAB

داروسازی روز دارو [ ایران ]
داروهای ضد قارچ

داروسازی روز دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب