شربت زادیکس 1میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر

ZADIX 1MG/5ML 100ML SYRUP

داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

داروسازی تهران شیمی

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب