کرم موضعی کلوتریمازول تهران دارو 1% 15 گرم

CLOTRIMAZOLE TEHRAN DAROU 1% 15G TOP CREAM

داروسازی تهران دارو [ ایران ]
داروهای ضد قارچ

داروسازی تهران دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب