قرص واژینال نیستاتین پارس دارو 100000واحد

NYSTATIN PARSDAROU 100,000 IU VAG TAB

داروسازی پارس دارو [ ایران ]
داروهای ضد قارچ

داروسازی پارس دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب