قرص خط دار کوثر-کو آموکسی کلاو 375 میلی گرم

COSAR-CO AMOXICLAV 375MG FC TAB

داروسازی کوثر [ ایران ]
داروهای ضد باکتری

داروسازی کوثر

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب