کپسول امپرازول سبحان دارو 20 میلی گرم

OMEPRAZOLE SOBHANDAROU 20MG CAP

داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
داروهای گوارشی

داروسازی سبحان دارو

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب