کپسول جم فیبروزیل پارس دارو 300 میلی گرم

GEMFIBROZIL PARSDAROU 300MG CAP

داروسازی پارس دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی پارس دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب