قرص وراپامیل روزدارو 40 میلی گرم

VERAPAMIL RUZDAROU 40MG TAB

داروسازی روز دارو [ ایران ]
داروهای قلبی عروقی

داروسازی روز دارو

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب